Som følgje av auka oppdragsmengde søkjer Engelsen Entreprenør as etter
fagarbeidarar innan betong- og armeringsfaget

Er du vår neste kollega?
Me ynskjer primært søkarar med fagbrev eller lengre relevant arbeidserfaring. Referansar vert vektlagt. Me kan tilby 100% stilling i eit trygt og positivt arbeidsmiljø. Konkurransedyktige vilkår.

Søknad innan 24. mars. 2021 til stilling@engelsenentreprenor.no
For evt. spørsmål kontakt Eva Tyse på tlf. 97 05 90 41