Erfarne handverkarar

 

Engelsen Entreprenør søkjer dyktige handverkarar! Er du vår neste kollega?

Me har mange spanande og flotte oppdrag, og treng  dyktige arbeidsfolk som likar å stå på og som trivast med varierte arbeidsoppgåver der presisjon og kvalitet er avgjerande.

Me ynskjer å komme i kontakt med personell med erfaring innan bygg og anlegg, eller innan industri som plate/sveis o.l.  Referansar vert vektlagt.

Me kan tilby 100% stilling i eit trygt og positivt arbeidsmiljø. Konkurransedyktige vilkår.

Søknad sender du til stilling@engelsenentreprenor.no
For evt. spørsmål kontakt Eva Tyse på tlf. 97 05 90 41

Lærling

Me er godkjent lærebedrift og satsar på lærlingar for å rekruttera gode medarbeidarar til bedrifta.
Me tek inn 2-3 lærlingar i året. Alle våre lærlingar er knytt til ByggOpp Hordaland. Gå inn på hordaland.byggopp.no og les meir her.
Ynskjer du å søkja lærlingplass hjå oss kan du gjera dette via e-post eller pr. post. Kontaktinformasjon finn du her.