Lærling

Me er godkjent lærebedrift og satsar på lærlingar for å rekruttera gode medarbeidarar til bedrifta.
Me tek inn 2-3 lærlingar i året. Alle våre lærlingar er knytt til ByggOpp Hordaland. Gå inn på hordaland.byggopp.no og les meir her.
Ynskjer du å søkja lærlingplass hjå oss kan du gjera dette via e-post eller pr. post. Kontaktinformasjon finn du her.

Fagarbeidere innan betong- og armeringsfaget

Som følgje av auka oppdragsmengde søkjer me etter to fagarbeidarar innan betong- og armeringsfaget. 

Engelsen Entreprenør as er ein del av Engelsen-gruppa og har over lengre tid vore marknadsleiande innan betongfaget i regionen. Med levetid på over 100 år har me sett stort preg på lokalsamfunnet – noko me har planar om også i dei neste 100 åra. Oppdragsomfang kan variere frå mindre støttemurar til symjehallar og større totalprosjekt. Omsetnad i 2018 var på omlag 200 millionar kroner.

Me ynskjer primært søkjarar med fagbrev eller lengre relevant arbeidserfaring. Referansar vert vektlagd.

Me kan tilby 100% stilling i eit trygt og positivt arbeidsmiljø. Stort fokus på kursing, sosiale tilstelningar og innpass i Team Engelsen. Konkurransedyktige vilkår.

Formannsøknadar vert også handsama, då med høve for eigen bil, telefon, PC mm.

Me ser etter deg med pågangsmot og eit positivt og løysingsorientert syn på arbeidsoppgåvene dine.  Du må vere både sjølvstendig og ein viktig bidragsytar i større arbeidslag. Me er heile tida ute etter å forbetre oss, og du vil møte ei leiing som er svært interessert i ditt syn på arbeidsmetodar og forslag til forbetringar.

Du vil få all naudsynt opplering, personleg verktøy og arbeidsantrekk for alle vêrtilhøve. Me er opptekne av å vere ein seriøs aktør og kursar våre tilsette breidt innaføre aktuelle arbeidsverktøy, arbeidsmetodar og gjeldande offentlege regelverk. Tett oppfølging med fokus på arbeidstakars eigne ynskjer om vidare vekst og kompetanseheving – me ser positivt på arbeidstakarar med ei offensiv haldning til eigne ambisjonar.

Er du vår neste medarbeidar?

Send søknad til stilling@engelsenentreprenor.no innan 15.02.19.

Kontakt Eva J. Tyse ved eventuelle spørsmål, tlf: 970 59 041.