Fagarbeidar betong- og armeringsfaget

Som følgje av auka oppdragsmengde søkjer Engelsen Entreprenør as etter
fagarbeidarar innan betong- og armeringsfaget

Er du vår neste kollega?
Me ynskjer primært søkarar med fagbrev eller lengre relevant arbeidserfaring. Referansar vert vektlagt. Me kan tilby 100% stilling i eit trygt og positivt arbeidsmiljø. Konkurransedyktige vilkår.

Søknad innan 24. mars. 2021 til stilling@engelsenentreprenor.no
For evt. spørsmål kontakt Eva Tyse på tlf. 97 05 90 41

Lærling

Me er godkjent lærebedrift og satsar på lærlingar for å rekruttera gode medarbeidarar til bedrifta.
Me tek inn 2-3 lærlingar i året. Alle våre lærlingar er knytt til ByggOpp Hordaland. Gå inn på hordaland.byggopp.no og les meir her.
Ynskjer du å søkja lærlingplass hjå oss kan du gjera dette via e-post eller pr. post. Kontaktinformasjon finn du her.