Lærling

Me er godkjent lærebedrift og satsar på lærlingar for å rekruttera gode medarbeidarar til bedrifta.
Me tek inn 2-3 lærlingar i året. Alle våre lærlingar er knytt til ByggOpp Hordaland. Gå inn på hordaland.byggopp.no og les meir her.
Ynskjer du å søkja lærlingplass hjå oss kan du gjera dette via e-post eller pr. post. Kontaktinformasjon finn du her.

Prosjektleiar

Engelsen Entreprenør søkjer prosjektleiar for snarleg tiltreding

Arbeidsoppgåver:

Kalkulasjon og anbodsrekning

Framdrifts- og ressursplanlegging i prosjekt

Prosjektoppfølging – både administrativt og ute på byggjeplass

Kontakt med byggherre, arkitektar og rådgjevarar

 

Krav til stillinga:

Ingeniør med byggfagleg bakgrunn

Solid relevant erfaring kan erstatte manglande formell utdanning

Leiarerfaring innan relevant fagområde

Gode norskkunnskapar – munnleg og skriftleg

Solide datakunnskapar

Førarkort klasse B

 

Me tilbyr:

Konkurransedyktig løn etter kvalifikasjonar, gode forsikrings- og pensjonsordningar.

 

Den me tilset vert del av leiargruppa i selskapet. Me søkjer ein medarbeidar som er påliteleg, positiv og klar for faglege utfordringar. Me tilbyr spanande arbeidsoppgåver i eit engasjert og positivt arbeidsmiljø.

Spørsmål om stillinga kan rettast til dagleg leiar, Bernt Øyvind Vad, tlf.: 970 59 018 eller til HR-/Kvalitetsleiar, Eva Johnsen Tyse, tlf.: 970 59 041.

Søknad med CV skal sendast til eva.tyse@engelsenentreprenor.no innan 03.04.20, merka «søknad prosjektleiar».