Frå 30.06.2023 vert Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (Openheitslova) sett i verk. Dette betyr at frå og med 1.7.23 skal alle selskap som oppfyller 2 av 3 vilkår under, publisere ei utgreiing som beskriv korleis ein arbeider for å oppfylle krava i lova.

Vedlagde dokument beskriv kva Engelsen Entreprenør arbeider med for å etterleve lova.

2023 06 28 Aktsemdsvurdering og utgreiing