Industrikai – Kværner

Massivt kaianlegg med djupvasskai - totalt 17.000m2

Prosjekt:
Industrikai – Kværner
Teneste:
Betongarbeid
Byggherre:
Kværner AS / Birken & Co
Byggeår:
2020
Storleik:
17.000 m2, 5.700m2 betong, 653.000 kg armering

Kontaktperson:

Bernt Øyvind Vad

T: 970 59 018
bv@engelsenentreprenor.no

Andre referanse­prosjekt: