Me har utstyr for det aller meste av saging og boring i betong!

  • Golvsag, bensin- og gass drift
  • Veggsager, hydrauliske og elektriske

Kjerneboring, elektrisk og hydraulisk, alle dimensjonar inntil 750 mm